Příspěvky

Bienvenue a Quebec⛄ Navštivte město sněhu a hokeje!

Städte der deutschprachigen Welt 🌆🌇🏛 Města germanofonních zemí

Pozor! Kvintáni se chystají do Mexika😏😏😏 Folletín turistico viaje a México

Pâques🐑🐇🐓 Velikonoce

💜💛¿Qué significan los colores en nuestra cultura?💚 Význam barev v naší kultuře💙💗

Tradice a svátky 💗💙💚💛💜Traditiones y fiestas

La nourriture est notre plaisir! 🍷🍸🍗🍎🍓🍰 Jídlo je naše radost!

🌍🌍Por las huellas de Antoni Gaudí en Barcelona👦💛👧 Po stopách Antoního Gaudího v Barceloně🌍🌍 con la crucigrama👦💛👧s křížovkou🌍🌍

Réfugiés ❤ Uprchlíci

Kultur zu Corona-Zeiten 🎭🎨📽 Kultura v době koronavirové

Was haben die Deutschen der modernen Welt gegeben? 💊🐻👖 Za co svět vděčí Němcům?

Kultur und Geschichte: Ein Gespräch mit Nicolas Wichert 🏛💬👦 Rozhovor s Nicolasem Wichertem o kultuře, historii a jazycích

Mentální mapy kvinty 💡💡💡Mapas mentales

Une valeur de l'histoire et la culture française dans un context européen 💪💪💪 Hodnata francouzské historie a kultury v evropském kontextu

Weihnachten für einen Oktavaner 🎄🎅🧧 Oktavánské Vánoce